Registrácia

Prihláška do vzdelávacieho programu LCNA Trnava

Registračný formulár

Postup pri registrácii

  1. Záujemca o štúdium vyplní formulár pre registráciu, pričom jednoznačne uvedie názov kurzu, o ktorý má záujem.

  2. Vyplnený formulár zašle na adresu marian.hostovecky@ucm.sk.

  3. Pri dostatočnom počte záujemcov o daný kurz dostane záujemca prostredníctvom e-mailu harmonogram daného kurzu s termínmi stretnutí a s výzvou na zaplatenie poplatku za kurz.

  4. Záujemca, ktorému stanovený harmonogram a termíny vyhovujú, prostredníctvom e-mailu záväzne potvrdí svoju účasť.

  5. V prípade nenaplnenia minimálnej kapacity budú záujemcovia informovaní o zrušení kurzu prostredníctvom e-mailu.

  6. Poplatok za kurz je nevyhnutné uhradiť do prvého stretnutia a na prvom stretnutí doložiť kópiu dokladu o zaplatení.

Údaje potrebné pre platbu

Nájdete v sekcii poplatky.