Kontakt

Local Cisco Networking Academy
Fakulta prírodných vied
UCM v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovakia

 
Kontaktná osoba:

Dr. Marián Hosťovecký
marian.hostovecky@ucm.sk
+421908 391 572