Aktuality

1. Feburár 2016

Prijímanie prihlášok do triedy CCNA1, CCNA2, CCNA3 a CCNA 4 R&S

Prihlášku najdeš v sekcii Registrácia, stačí vyplniť a poslať mailom na marian.hostovecky@ucm.sk.

20. November 2016

Otvorenie triedy CCNA1 R&S 1S-MH-06 /Trnava/ prebieha

Prvé stretnutie je plánované na 6. novembra 2016 o 16:00 v priestoroch UCM 607b. Tí, Ktorí prídu neskôr, pripoja sa k skupine a upresní sa časový harmonogram ďalších stretnutí.

11. September 2015

Otvorenie triedy CCNA2 R&S 1S-MH-05 /Trnava/ ukončená

Prvé stretnutie je plánované na 24. novembra 2015 o 15:30 v priestoroch UCM 607b.

15. Október 2015

Otvorenie triedy CCNA2 R&S 2S-DM-01 /Nitra/ ukončená

Prvé stretnutie je plánované na 17. septembra 2015 o 16:00 v priestoroch SPU. Tí, Ktorí prídu neskôr, pripoja sa k skupine a upresní sa časový harmonogram ďalších stretnutí.

11. September 2015

Otvorenie triedy CCNA2 R&S 1S-MH-04 /Trnava/ ukončená

Prvé stretnutie je plánované na 24. novembra 2015 o 15:30 v priestoroch UCM 607b.

26. September 2015

Otvorenie triedy CCNA2 R&S 2S-DM-01 /Nitra/ ukončená

Prvé stretnutie je plánované na 6. oktobra 2015 o 16:00 v priestoroch SPU. Tí, Ktorí prídu neskôr, pripoja sa k skupine a upresní sa časový harmonogram ďalších stretnutí.

11. október 2014

Otvorenie triedy CCNA2 R&S 1S-MH-03 /Nitra/ ukončená

Chceš študovať CISCO? Maš možnosť sa prihlásiť do CCNA1 do 22. novembra 2014. Prihlášku najdeš v sekcii Registrácia, stačí vyplniť a poslať mailom na marian.hostovecky@ucm.sk. Prvé stretnutie je plánované na 24. novembra 2014 o 16:30 v priestoroch UCM.

2. novemeber 2016

Študentská súťaž NAG 2017

umožní študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci a skupiny budú súťažiť v troch kategóriách. Študenti budú súperiť podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí zároveň pôsobia v akadémiách ako inštruktori.

V školskom roku 2017 bude súťaž NAG 2017 organizovaná v troch kolách:

1. Školské kolá:prebehnú v celej SR v termíne do 2. 5. 2017; škola má právo rozhodnúť, akým spôsobom nominuje svojich súťažiacich do národného kola.
2. Národné kolo:3. – 4. 3. 2017 v priestoroch RCNA pri FIIT, STU Bratislava.
3. Medzinárodné kolo:10. – 11. 6. 2017 v Bukurešti, Rumunsku.

Sledujte stránku http://www.netacad.sk/nag.