Programy

1. semester (CCNA1)
Základy sieťových technológií (Network Fundamentals)

Prvý semester je zameraný na získanie základných vedomostí z oblasti sieťových technológií. Obsahom semestra sú pojmy ako RM OSI model, TCP, UDP, IP, ARP, Ethernet, atď. Dôraz je kladený na IP adresáciu, pochopenie súčinnosti protokolov jednotlivých vrstiev modelu a získanie praktických zručností s nastavovaním základných sieťových parametrov na počítači a Cisco smerovači / prepínači. Okrem toho venujeme pozornosť vytvoreniu ethernetových sietí, vytváraniu vhodnej kabeláže, používanie príkazového riadku (CLI) pre základnú konfiguráciu Cisco prepínačov. Študenti budú pracovať i so simulačným programom CISCO packet tracer, kde získajú prvotné skúsenosti z návrhu jednoduchých LAN a WAN sietí.

Podmienky prijatiaRozsah výučby

– pokročilá úroveň v ovládaní PC,

– pokročilá práca s Internetom,

– aktívna znalosť anglického jazyka (úroveň B1 a vyššia).

Úvodné stretnutie

Počet hodín: 5 × 5 hod. praktických stretnutí

Záverečná skúška: teoretická a praktická časť

Ceny sú uvedené v sekcii poplatky.

2. semester (CCNA2)
Smerovacie protokoly (Routing Protocols and Concepts)

Druhý semester je zameraný na získanie základných vedomostí a zručností z oblasti smerovačov a základov smerovania. Študenti priamo pracujú s protokolmi ako je RIPv1, RIPv2, OSPF… Naučia sa pracovať s príkazmi pre konfiguráciu smerovacieho protokolu EIGRP. Semester ponúka aj možnosti ako nastaviť jednotlivé parametre v prípade nesprávneho naštartovania operačného systému. Okrem iného ide aj o identifikáciu charakteristík distance-vector smerovacích protokolov.

Podmienky prijatiaRozsah výučby

– ukončený semester CCNA1 R&S,

– základy sieťových technológií (Network Fundamentals).

Úvodné stretnutie

Počet hodín: 5 × 4 hod. praktických stretnutí

Záverečná skúška: teoretická a praktická časť

Ceny sú uvedené v sekcii poplatky.

3. semester (CCNA3)
LAN prepínače a bezdrôtové technológie (LAN Switching and Wireless)

Tretí semester je orientovaný na prepínanie paketov a prepínače, základy návrhu LAN sietí, vytváranie virtuálnych sietí VLAN a smerovanie medzi nimi, riešenie slučiek v sieti protokolom STP. Záver semestra je venovaný bezdrôtovým sieťam WLAN.

Podmienky prijatiaRozsah výučby

– ukončený semester CCNA2 R&S,

– smerovacie protokoly (Routing Protocols and Concepts).

Úvodné stretnutie

Počet hodín: 5 × 4 hod. praktických stretnutí

Záverečná skúška: teoretická a praktická časť

Ceny sú uvedené v sekcii poplatky.

4. semester (CCNA4)
Technológie WAN (Accessing the WAN)

Študenti sa dozvedia o technikách úspory IPv4 adries za pomoci tzv. privátnych adries (RFC 1918) a NAT. Takisto si ukážu, ako vie smerovač napomôcť pri administrácii jeho nakonfigurovaním ako DHCP servera. Významná časť semestra je venovaná WAN technológiám a protokolom, ako PPP a Frame Relay. Študenti si tiež prehĺbia poznatky o DSL technológii. Dôležitá téma semestra je taktiež bezpečnosť. Počas praktických stretnutí sa študenti naučia konfigurovať stateless firewall, čo je v prípade Cisco smerovačov Access Control List a vyskúšajú si inštaláciu a konfiguráciu softvéru Cisco SDM.

Štvrtý semester je zameraný aj na opakovanie poznatkov a prípravu študentov na certifikát CCNA (Cisco Certified Network Associate), ktorý mnohé firmy z oblasti IT už dnes kladú ako jednu z podmienok na uchádzačov o zamestnanie v obore sieťových a komunikačných technológií. Po úspešnom zvládnutí záverečnej skúšky 4. semestra v našej Cisco akadémii má študent možnosť získať zľavu z oficiálnej ceny CCNA certifikačnej skúšky, tzv. voucher. Tento voucher je platný pre certifikačnú skúšku CCNA 640-802. CCNA certifikát je platný 3 roky.

Podmienky prijatiaRozsah výučby

– ukončený semester CCNA3 R&S,

– smerovacie protokoly (Routing Protocols and Concepts).

Úvodné stretnutie

Počet hodín: 5 × 4 hod. praktických stretnutí

Záverečná skúška: teoretická a praktická časť

Ceny sú uvedené v sekcii poplatky.